Primăria Jariştea: ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI!

Vă aducem la cunoștință faptul că în Comuna Jariștea sunt în desfășurare lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare (înființare carte funciară gratuit) – în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară!
Astfel, vor fi publicate la sediul primăriei Comunei Jariștea, pentru o perioadă de 60 de zile, respectiv 19.05.2023 – 17.07.2023, documentele tehnice ale cadastrului, pentru sectorul nr. 8 cu vie din punctul Curături și pentru sectorul nr. 9 cu vie și pășune din punctul „Stejarul lui Bucur”, zona canalului Sturza. Așadar, vă invităm la sediul primăriei Comunei Jariștea pentru a consulta documentele publicate.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.