Primăria Dumbrăveni: Vă prezentăm lista investițiilor pe anul 2023 în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea

Pentru acest an sunt prevăzute investiții în curs și investiții noi, după cum urmează:
1) Refacere și modernizare drumuri de interes local în comuna
Dumbrăveni, sat Dumbrăveni, Dragosloveni și Cândești, lucrări de asfaltare pentru finalizarea tuturor străzilor de pe raza comunei (9 km), obiectiv de investiții cu finanțare din Programul „Anghel Saligny”;
2) Extindere rețea canalizare în comuna Dumbrăveni, sat Dragosloveni, strada Dealul Cramelor și strada Vadul Pietros, obiectiv de investiții cu finanțare din Programul „Anghel Saligny”;
3) Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Dumbrăveni 12,5 km, lucrări de asfaltare, finanțare din fonduri europene nerambursabile AFIR;
4) Finalizarea Planului Urbanistic General al comunei Dumbrăveni cu finanțare din sume primite de la bugetul de stat și din bugetul local;
Proiecte depuse pentru care s-a obținut finanțarea, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
5) Proiectul de investiții privind „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Gimnazială Dumbrăveni”,a cheltuielilor legate de proiect prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local;
6) Proiectul de investiții privind „Lucrări de creștere a eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru imobilul Serviciul Evidența Populației, comuna Dumbrăveni, județul Vrancea”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10;
7) Proiectul de investiții privind „Lucrări de creștere a eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru Imobilul Casa Specialistului, Comuna Dumbrăveni, județul Vrancea”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local;
8 ) Proiectul de investiții privind „Construire Creșă în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 – Educație – Investiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 Creșe;
9) Proiectul de investiții privind „Transpunerea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană in Comuna Dumbrăveni, Județul Vrancea”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local;
10) Proiectul de investiții privind ,,Realizare stații de reîncărcare vehicule electrice Comuna Dumbrăveni, judetul Vrancea”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local;
11) Proiectul de investiții privind „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructură TIC in comuna Dumbrăveni, județul Vrancea”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local;
12) Proiectul de investiții privind ,,Lucrari de creștere a eficienței energetice a sediului Primăriei comunei Dumbrăveni, județul Vrancea”, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local;
13) Proiectul de investiții privind ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe – Comuna Dumbrăveni, Județul Vrancea” prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15– Fondul Local;
14) Proiectul de investiții ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural Dumbrăveni, județul Vrancea”, precum și a aprobării cofinanțării reprezentând contribuția UAT Comuna Dumbrăveni, în vederea obținerii finanțării prin Program CNI-SA.
15) Realizarea integrală a Înregistrarii Sistematice a imobilelor
(casa de locuit și terenul aferent, terenuri în intravilanul localității libere de constructii și terenurile agricole din extravilanul comunei) în sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara, în mod gratuit pentru detinatorii de imobile pe raza comunei Dumbraveni .
Obiective de investiții pentru anul 2023 cu finanțare din bugetul local:
16) Amenajarea unor spații de joacă în satele Dumbrăveni, Cândești și Dragosloveni (loc de joacă + teren sintetic de sport);
17) Efectuarea unor foraje în satul Cândești și Dumbrăveni pentru asigurarea pe timpul verii a necesarului de apă potabilă;
18) Achiziționarea unei camionete pentru efectuarea diferitelor lucrări de întreținere și gospodărire a localității;
19) Construirea unui gard la Grădinița Dumbrăveni;
20) Crearea unei baze de date RENSS (pentru registrul agricol, PUG și actualizarea informațiilor privind nomenclatura stradală a comunei).
Susținerea din veniturile proprii și din sume primite de la bugetul de stat:
a. Alocarea de sume pentru cotele de cofinanțare la obiectivele de investiții în curs;
b. Alocarea de sume pentru susținerea și funcționarea unităților școlare de pe raza comunei;
c. Alocarea de sume necesare pentru asigurarea unor ajutoare de urgență pentru familiile ale căror locuințe au fost afectate de incendii, ajutoare de deces pentru persoanele fara venituri ;
d. Alocarea de sume, contribuția autorității locale pentru susținerea cheltuielilor de personal ale asistenților personali și a indemnizațiilor de handicap gradul grav;
e. Alocarea de sume pentru funcționarea serviciului de utilitate publică – iluminatul public stradal ;
f. Alocarea de sume pentru funcționarea serviciului de utilitate publică S.P.C.L. Evidenta Persoanelor Dumbraveni,
g. Plata utilităților pentru funcționarea Punctului ISU Dumbrăveni și pentru Punctul sanitar Cândești;
h. Alocarea de sume privind cota de participare conform aderării UAT Dumbrăveni la Asociația Vrancea Curată, ACOR Vrancea, iluminatul si POIM etapa a II- Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea;
i. Alocarea de fonduri pentru activități sportive.
Obiective de investiții propuse pentru anul 2023 pentru a se obține finanțarea din POR:
21) Reabilitarea clădirilor din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni.
Primar al comunei Dumbrăveni,
VALENTIN TÎLVĂR
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More