Primăria Dumbrăveni – anunț public

Anunt public-  U.A.T. COMUNA DUMBRAVENI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, EXTINDERE RETEA CANALIZARE COMUNA DUMBRAVENI, SATUL DRAGOSLOVENI, JUDETUL VRANCEA ” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Dumbraveni, satul Dragosloveni,  T 0, P 399, 56, 44/6, 152, CF 54602, 54592.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 – 16,30 si in ziua de vineri intre orele 8,00-14,00 si la sediul din com. Dumbrăveni, str. Plainești, nr. 19, jud. Vrancea, in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 – 16,00 si in ziua de vineri intre orele 8,00-14,00

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea