Primăria comunei Odobești – proiecte de hotărâri

  • Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament aparțînând domeniului privat al orașului Odobești, în baza Sentinței civile nr.8480/2019 a Judecătoriei Focșani – Inițiator: Daniel Nicolaș, Primarul orașului Odobești;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de zi de asistență și recuperare – Inițiator: Daniel Nicolaș, Primarul orașului Odobești;
  • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Odobești în Comisia de evaluare și asigurare a calității în unitățile de învățământ din orașul Odobești – Inițiator: Daniel Nicolaș, Primarul orașului Odobești;
  • Proiect de hotărâre privind numirea auditorului financiar extern la S.C. Servicii Urbane Odobești S.R.L – Inițiator: Daniel Nicolaș, Primarul orașului Odobești;
  • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința – Inițiator: Daniel Nicolaș, Primarul orașului Odobești;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001, precum și persoanelor sancționate cu obligarea prestării unei activități neremunerate în folosul comunității – Inițiator: Daniel Nicolas, Primarul orașului Odobești
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: