Primăria comunei Golești – În perioada 1 februarie- iulie 2022, în România va avea loc Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) 2021

Pentru buna desfășurare a activităților din cadrul RPL 2021, la nivelul comunei Golești este necesar un număr total de 6 recenzori, fiecare dintre aceștia urmând a avea atribuții specifice.

În acest sens, Primăria comunei Golești anunță faptul că va încheia contracte de prestări servicii, după cum urmează:
●2 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Golești;
●4 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Golești;
●un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Golești.

Activitățile desfășurate de recenzori în această perioadă sunt următoarele:
●participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior;
●colectarea datelor în teren;
●autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022;
●recenzare prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022.

Activitatea de recenzare va avea loc:
●pe teren, în limitele administrative ale comunei Golești (recenzori și coordonator la nivel de UAT);
●în spațiile amenajate de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA).

Persoanele care doresc să fie recenzori trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
●Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – CONDIȚIE ELIMINATORIE;
●Minim studii medii absolvite (diplomă Bacalaureat) – CONDIȚIE ELIMINATORIE;
●Să nu aibă cazier judiciar – CONDIȚIE ELIMINATORIE;
●Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
●Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată;
●Capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordiale, plăcute, metodice şi riguroase;
●Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
●Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
●În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii pe teren;
●Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol) reprezintă un avantaj.

Facem precizarea că atribuțiile personalului de recensământ sunt în conformitate cu Modelul de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

De asemenea, menționăm că sunt prevăzute condiții specifice de lucru:
●muncă pe teren;
●disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
●disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Persoanele care doresc să se înscrie, pot depune cereri în acest sens la Primăria comunei Golești până pe data de 21 februarie 2022,ora 14,00. Modelul de cerere poate fi descărcat de pe situl comunei Golești, dar precizăm că poate fi solicitat și de la sediul Primăriei comunei Golești.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: