Primăria așteaptă propuneri, sugestii și opinii din partea focșănenilor, privind unele proiecte de act normativ

Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ:

– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 75276 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE DRUM ACCES PE TEREN C.F.NR.61771(MapN), LA ANSAMBLUL REZIDENȚIAL” – Focșani, intravilan nr.cad.T.199, P.11075%, nr.cad.61771, pe terenurile în suprafață de 2604,0 mp;

– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportul Informării și Consultării Publicului nr.75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ-REGLEMENTĂRI FUNCȚIUNI ȘI ACCESE PENTRU STRĂPUNGERE STRADA MILITARI-ANGHEL SALIGNY” – Focșani, intravilan, nr.cad.61185, 61186, 50039, 51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de 10.740,0 mp;

– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.75200 din 07.08.20019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ REGLEMENTĂRI FUNCȚIUNI ȘI ACCESE PENTRU TRĂPUNGERE STRADA CUZA-VODĂ – CENTURA OCOLITOARE” – Focșani, intravilan, Cuza Vodă, nr.cad.516/3/1/1/1/1/1/1N, 53797, 516/1/2/1N pe terenurile în suprafață de 16.415,70 mp.

– proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea unui concurs public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinilor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din Municipiul Focșani.

Proiectele de act normativ sunt afişate din data de 06.09.2019 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info. În perioada 10.09-24.09.2019 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind acest proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu.

You might also like