ODOBEȘTI – 365 de zile. Derularea investițiilor pentru dezvoltarea orașului Odobești

Primăria Odobești:

A trecut un an de zile de când suntem din nou împreună! În acest timp, alături de echipa Primăriei Odobești și a partenerilor, am reușit să realizăm lucruri frumoase menite să dezvolte orașul, să simplifice viața cetățenilor și să le asigure accesul la toate utilitățile și facilitățile de care pot beneficia într-un oraș modern.

“Viziunea e legată de strategie, iar o strategie pe termen mediu și lung este necesară oricărui oraș. În viziunea mea, banii europeni constituie motorul dezvoltării, deoarece investițiile realizate contribuie la calitatea vieții, dezvoltă infrastructura necesară pentru cetățeni, investitori și turiști. Cu cât există mai mulți bani europeni atrași, cu atât există proiecte care schimbă fața unui oraș”, consideră primarul, Daniel Nicolaș.

Educație – Domeniu primordial în construirea unui oraș modern

Dinamica unui oraș este dată de forța de muncă: cu cât un oraș are forță de muncă mai mare și mai variată cu atât va fi mai atractiv pentru investitori și pentru alți oameni. Un investitor străin este esențial pentru modernizarea economiei locale, dar oamenii sunt cei care dau viață unui loc. Cu cât ai mai multă grijă există față de acești oameni, cu atât aceștia vor fi mai implicați în viitorul orașului în care trăiesc.

În acest sens punem un foarte mare accent pe educație prin:

 • construirea unui nou corp de clădire la Liceul Teoretic Odobești, cu 8 săli de curs, un laborator modern de informatică și o sală de festivități – investiție aproape finalizată;
 • la Unirea, este în construcție o grădiniță care va avea grupe de progran prelungit și creșă;
 • la Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară schimbăm acoperișul, modernizăm sălile de clase existente și extindem capacitatea acestuia cu noi săli de clasă moderne pentru a putea înființa aici clase de învățământ profesional;
 • reabilităm internatele de fete și băieți din cadrul liceului pentru a putea oferi spații de cazare elevilor;
 • de asemenea, tot la Unirea am finalizat renovarea și modernizarea grădiniței din centrul localității pentru a nu mai fi nevoiți părinții să-i aducă pe copii la grădinița din centrul orașului;
 • tot în domeniul educației avem în licitație reabilitarea palatului copiilor care va avea ateliere de șah, dans, desen, muzică, iar în curte va fi amenajată o pistă de karting pentru copii;
 • se execută reparații capitale la fosta cantină a Liceului Agricol.

Transport public electric, iluminat public ecologic și inteligent, infrastructură edilitar – gospodărească

De multe ori, calitatea vieții joacă un rol mai important. Nu există o formulă clară referitoare la ce anume crește calitatea vieții într-o localitate, dar o viziune clară a unui bun gospodar poate face lucruri deosebite care să rămână și să contribuie la dezvoltarea viitoare a orașului.

Calitatea vieții într-un oraș ține de infrastructura de mobilitate urbană (transport în comun, piste de biciclete, parcări, calitatea drumurilor și conectivitatea la culoarele de transport), de reabilitarea clădirilor istorice, ține de mobilierul urban sau de regenerarea urbană a cartierelor, ține de spațiile verzi sau de managementul deșeurilor, ține de iluminatul public sau de serviciile de sănătate, ține de soluțiile de Smart City și de serviciile publice online și nu în ultimul rând ține de calitate evenimentelor culturale, sportive sau artistice.

 • În licitație publică avem contractul de proiectare și lucrări, dar și achiziția de autobuze pentru modernizarea transportului public în orașul Odobești;
 • Tot în licitație publică se află și lucrările pentru modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public, proiectul tehnic pentru acest obiectiv fiind deja avizat;
 • Avem în licitație construirea observatorului astronomic;
 • Avem în licitație construirea planetariului;
 • Casa de Cultură „C.C. Giurescu“ este în curs de reabilitare (avem proiectul tehnic avizat și așteptăm desemnarea constructorului).

Toate acestea vor contribui la creșterea nivelului de trai al populației și a atractivității orașului Odobești.

Sport și petrecerea timpului liber- activitatea fizică este vitală pentru sănătatea noastră

Activitatea fizică este necesară pentru o funcționare optimă a organismului, dar și pentru a evita diferite boli. Un stil de viață sedentar poate cauza apariția a numeroase boli. Persoanele care se bucură de o viață activă au o speranță de viață ridicată, iar în plus efectele benefice asupra fizicului și a psihicului sunt de necontestat.

 • La capitolul sport, avem în curs de amenajare 3(trei) mari parcuri: Sturza (o suprafață de 5 ha), Sf. Ilie (o suprafață de 2 ha) și parcul de la Gară (cu o suprafață de 1 ha), unde odobeștenii pot să-și petreacă timpul liber și să întreprindă diverse activități sportive (baschet, tenis, minifotbal, gimnastică, alergare);
 • În licitație se află construirea unei zone cu facilități recreative, zonă de picnic și plajă pe malul râului Milcov;
 • 7(șapte) terenuri sintetice de sport se află în diverse stadii de execuție – 1 teren de sport la liceul teoretic, 1 la școala Unirea, 2 în Cartierul Sturza, 1 la Palatul Copiilor, 1 în Zona Supuși și 1 la Liceul Agricol;
 • La Stadionul orășenesc s-a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea unei noi baze sportive cu teren sintetic, tribune, vestiare, nocturnă și locuri de parcare;
 • au fost construite 8(opt) locuri de joacă pentru copii, astfel: cartier Unirea, satul nou, zona Supuși, parc hala agro-alimentară, parc dispensar, grădinița Odobești, Unirea și Caragea;
 • Se derulează proiectul de amenajare a spațiilor verzi și a unor spații de relaxare și fitness în zona cuprinsă între strada Pictor Grigorescu și Ștefan cel Mare.

Social – Odobești, 30 blocuri nou construite

Oricât de dezvoltat este un oraș, el nu poate fi considerat cu adevărat dezvoltat dacă își lasă parte din cetățeni în urmă. Comunităților marginalizate din orașe trebuie să li se acorde atenție specială, să aibă acces la furnizarea de servicii sociale de calitate fapt ce facilitează un grad de incluziune socială mai ridicat.

Odobeștiul a intrat deja într-o competiție internă și internațională pentru oameni, investiții și resurse. Populația este angrenată într-un proces rapid și dinamic de reașezare, iar comunitățile ce nu identifică măsurile necesare pentru a atrage și păstra acești oameni, își riscă viitorul.

De aceea noi, la Odobești, am finalizat până acum 16 blocuri și avem în lucru alte 14 blocuri pentru diferite categorii sociale (tineri, persoane vârstnice, persoane defavorizate, persoane cu nevoi speciale) tocmai pentru a încuraja persoanele tinere în special să se stabilească aici, să lucreze aici și împreună să dezvoltăm orașul Odobești.

 • 6 blocuri cu 96 de apartamente sociale se află la faza de finisaje interioare;
 • 4 blocuri cu 64 de apartamente de serviciu și necesitate la care s-a reluat lucrările. Acestea se află la 50% din stadiul de execuție;
 • pentru 4 blocuri tip ANL pentru care a fost dat ordinul de începere al lucrărilor;
 • Se construiesc 3 locuințe protejate pentru persoanele cu dizabilități;
 • Școala Caragea se transformă în centru de zi de asistență socială.

Sănătate – O stare bună de sănătate este un element esenţial al bunăstării umane reprezentând o valoare în sine

La nivel individual, o stare bună de sănătate reprezintă o componentă importantă a capitalului uman, permiţând oamenilor să îşi desfăşoare activităţile, să îşi îndeplinească ţelurile, să aibă o viaţă completă şi să fie membri activi ai societăţii.

În ceea ce privește domeniul sănătății:

 • Am elaborat studiul de fezabilitate, iar pe terenul fostului spital dorim să construim un nou spital de urgență, cu absolut toate specializările, dotat la standardele actuale, care să deservească populația orașului nostru precum și cea a zonelor limitrofe. Proiectul se află în lista sinteză a CNI, urmând ca la momentul alocării fondurilor necesare să înceapă procedurile de licitație și construcție;
 • Centrul de zi de recuperare medicală și kinetoterapie de la Unirea a fost finalizat;
 • A fost înființat cel mai modern centru de vaccinare din județ.

Primul oraș cu toate străzile asfaltate

 • Se află în licitație pentru executarea lucrărilor străzile: Strada Libertății, Strada Eremia Grigorescu, Strada Fundătura Cetățuia, Strada General Dragalina, Strada George Coșbuc, Strada Ghica Rafail, Strada Piața Libertății, Strada Teilor, Strada Viitorului, Aleea pietonală Barbu Lăutaru, Aleea pietonală Ghica Rafail, Aleea pietonală Obor, Aleea pietonală Libertății, Aleea pietonală Viticulturii;
 • În execuție se află străzile din Cartierul Sturza-Unirea, străzile cartierului nord Satul Nou, str. Ștefan cel Mare, străzile Sf. Ilie, Viilor, Pățești, Panduri, Miron Costin;
 • S-au finalizat aleile și parcările din zona blocurilor pe strada Pictor Grigorescu;
 • Se lucrează la spațiile de parcări de la Liceul Teoretic, strada Ștefan cel Mare și Parc Gară;
 • În licitație pentru execuția lucrărilor se află canalizarea și asfaltarea pe strada Barbu Lăutaru;
 • Au fost finalizate lucrările de apă și canalizare pe strada CA Rosetti.

Dezvoltarea unui oraș ține de modul în care știe să transforme cetățenii, dar și alți actori de la nivel local în agenți de dezvoltare. Cu cât sunt mai mulți oameni implicați în dezvoltarea unui oraș, cu atât viitorul acelui oraș e mai bun. Dezvoltarea vine întotdeauna de la oameni pentru oameni, aceștia reprezentând adevărata bogăție a comunității”, consideră Daniel Nicolaș, primarul orașului Odobești.

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: