Nuți Balinca, primarul comunei Nănești – INFORMARE!

Începând de luni, 20 martie 2023 , vom începe măsurătorile pentru cadastrare în satul Nănești, pornind în ordine cu strada Principală, intrarea dinspre Focșani, continuând apoi cu străzile Trandafirului, Galați și Letinei. Este important să permitem accesul pe proprietate, pentru măsurători și verificare și să pregătim actele de proprietate. Pentru eventuale neclarități, pentru copii după documente, ne putem adresa compartimentului ” Registrul agricol ” din cadrul primăriei.