Licitație publică la Adjud

Anunț de la Primăria Adjud

Primăria Municipiului Adjud:

Primăria Municipiului Adjud închiriază, prin licitație publică, cele 4 căsuțe din lemn, proprietate privată a Municipiului Adjud, situate în Piațeta Ion Dichiseanu, în vederea desfășurării de activități comerciale.

Caietul de sarcini al licitației poate fi solicitat în scris, prin transmiterea unei adrese în acest sens pe email, la uat@primariaadjud.ro sau prin depunerea acesteia la Registratura Generală a instituției, str. Stadionului nr. 2, în atenția Biroului Patrimoniu, email patrimoniu@primariaadjud.ro.

Data limită de solicitare a clarificărilor: 17 noiembrie 2021

Ofertele se vor transmite într-un singur exemplar, până pe data de 24 noiembrie 2021, ora 16:00, la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, cod poștal 625100.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc pe data de 25 noiembrie 2021, ora 10:00.

Eventualele litigii vor fi soluționate prin instanța competentă – Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul Independenței, nr. 19–21, Mun. Focșani, Jud. Vrancea, tel.0237/232092, fax. 0237/235896, mail: tr-vrancea-comercial@just.ro.

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: