Licitație publică la Adjud, pentru 3 boxe la piața agroalimentară

Anunț de la Primăria Adjud

Primăria Municipiului Adjud

Primăria Municipiului Adjud organizează licitație publică în vederea închirierii unui număr de 3 boxe – respectiv boxele 3, 4 și 6 – destinate comercializării cărnii situate în incinta pieței agroalimentare din Adjud, str. Nicolae Bălcescu nr. 10.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietele de sarcini.

Persoanele interesate pot obține un exemplar gratuit al documentației de atribuire prin intermediul unei solicitări scrise ce poate fi depusă la Registratura Generală a instituției, str. Stadionului nr. 2 sau transmisă electronic, la adresa de email patrimoniu@primariaadjud.ro.

Ofertele vor fi depuse într-un singur exemplar, până pe data de 05.11.2021, ora 16:00, la Registratura Generală a Municipiului Adjud – Str. Stadionului, nr. 2, mun. Adjud, jud. Vrancea.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura pe 08 noiembrie 2021, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Adjud.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței este Tribunalul Vrancea, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, B-dul Independenței, nr. 19–21, mun. Focșani, jud. Vrancea,
tel.0237/232092, fax. 0237/235896,
mail: tr-vrancea-comercial@just.ro.

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: