La Vulturu se primesc cereri pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie

Anunț de la Primăria Vulturu

Primăria Vulturu:

Primăria Comunei Vulturu, continuă actiunea de primire a cererilor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • proprietar al locuinţei;
 • succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
 • persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare- cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
 • titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
 • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere;
 • reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere vor fi însoţite la depunere de următoarele acte:

 • copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
 • copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.);
 • copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
 • acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii(adev. de salariat, cupoane etc);
 • adeverinţă eliberată de la registru agricol al primăriei;
 • factură de energie electrică .

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: