Inspectoratul Școlar Județean Vrancea – Comunicat de presă

Ministerul Educației a instituit, prin Legea nr. 66/2019, ca data de 11 martie să fie declarată Ziua Națională a Meseriilor, oportunitate pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, respectiv, a meseriilor.

La nivelul județului Vrancea, momentul a fost marcat prin derularea, la nivelul fiecărei unități de învățământ care oferă pregătire prin învățământ profesional și tehnic, a unor activități reprezentative, specifice domeniilor și calificărilor pe care le oferă aceste instituții de învățământ.

Activitatea de promovare a învățământului profesional și tehnic se realizează permanent de către unitățile de învățământ de profil, dar și la nivel de județ prin proiecte – exemplu fiind „CARAVANA MESERIILOR”, proiect derulat de către Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Activități Educaționale (CJRAE) Vrancea, care își propune informarea tuturor factorilor implicați în dezvoltarea profesională a elevilor cu privire la oportunitățile de școlarizare oferite de învățământul profesional și liceal tehnologic, în corelare cu cerințele pieței muncii.

Crearea paginii de facebook Caravana Meseriilor Vrancea facilitează și sprijină permanent această activitate de informare.

Promovarea se realizează și la nivel național, existând o platformă dedicată învățământului profesional și tehnic: www.alegetidrumul.ro , administrată de ME – CNDIPT (Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic) și care oferă informații complete despre oferta de școlarizare (permanent actualizată) a unităților de învățământ profesional din toată țara, despre legislația în domeniu, precum și materiale de promovare a acestor forme de învățământ.

Activitățile planificate se vor desfășura, în continuare, cu respectarea strictă a legislației care reglementează starea de alertă, a celei specifice scenariilor în care funcționează unitățile de învățământ și a măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 sau se desfășoară online.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

prof. Gabriela Daniela MARCHITAN INSPECTOR ȘCOLAR IPT, prof. Carmen OPREA

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: