Focșănenii sunt invitați să vină cu sugestii privind un proiect de hotărâre inițiat de municipalitate

Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următorul proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.45889 din 06.05.20109 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ zona nord atragere în intravilan suprafața de 23194,0 mp pentru construire locuințe și dotări complementare” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, Extravilan, T.22, P.62/13,62/1,62/14,27/1,62/15, nr.cad.64264,64265,64166,62877,62884,63490, pe terenurile în suprafață de 23194,0 mp. Proiectul de act normativ este afişat din data de 03 iulie, la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info. Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ, în perioada 08.07.-23.07.2019, la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu.

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More