DISPOZIŢIA nr. 590 din  27 iunie 2023  privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara în data de 3 iulie 2023, ora 10.00

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,

în temeiul prevederilor art. 134, art.135 si art.179 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 DISPUNE:

 

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara in data de 3 iulie 2023, ora  10.00 cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului, prin Serviciul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica.

                                                

Preşedintele

Consiliului  Judeţean  Vrancea

Cătălin TOMA

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More