Despre ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU)

Cristi Valentin Misăilă, primarul Municipiului Focșani:

,,Am participat la ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) Focșani, ordinea de zi cuprinzând:

cinci documentații pentru aviz de oportunitate:

Construire locuințe colective – Str. Slt. Al. Grigore Ionescu nr. 2, teren – 932 mp

PUZ – lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale – intravilan zona NORD, număr cadastral 65324, T. 22, P.27/1, 62/1,62/9, teren – 5.945 mp.

Proiect dezvoltare imobiliară (complex 25 locuințe P+1E) – elaborare și aprobare PUZ pentru atragere în intravilan terenul cu număr cadastral 65245 în suprafață de 11 600 mp

PUZ – Construire imobil locuințe colective D+P+2E+3R , intravilan, număr cadastral 68207, teren – 939 mp

PUZ – construire pentru servicii de întreținere auto P+2E și hală de depozitare cu sediu birouri P+2E , intravilan, număr cadastral 67851, teren – 3841 mp.

patru documentații pentru avizul final:

Raport al informării și consultării publicului pentru P.U.Z. – atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+2E, anexe și împrejmuiri, extravilan, număr cadastral 57274, teren – 3.117 mp

PUZ – atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+2E, anexe și împrejmuiri, extravilan, număr cadastral 57274, teren – 3.117 mp;

Raport al informării și consultării publicului pentru P.U.Z. – Construire blocuri D+P+5E, P+5E și P+6E cu spații comerciale și servicii complementare – obținere aviz de oportunitate, elaborare și aprobare PUZ, extravilan, număr cadastral 58730, 57908, 57909, terenuri în suprafață de 23.000 mp;

Construire blocuri D+P+5E, P+5E și P+6E cu spații comerciale și servicii complementare – obținere aviz de oportunitate, elaborare și aprobare PUZ, extravilan, număr cadastral 58730, 57908, 57909, terenuri în suprafață de 23 000 mp.

o documentație pentru avizul comisiei CTATU Focșani – închiderea balconului la parter, Str. Ulmului nr.5, bloc 5.

Toate documentațiile au fost aprobate cu mici completări, acolo unde a fost cazul.

De asemenea, ordinea de zi a fost suplimentată cu 2 lucrări, prima care vizează elaborare PUZ pentru construire unitate de cazare P+3E+4R și atragere în intravilan pentru construire locuințe individuale, în zona Bulevardului Brăilei la EST de locuințele ANL de pe str. Democrației, teren – 1.3067 mp, fiind avizată favorabil.

Al doilea punct suplimentar solicita avizul CTATU pentru intrare în legalitate autorizație construire “Extindere amplasată deasupra spațiilor comerciale la parterul blocului”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: