Dănuț Soare, primarul comunei Păulești: Anunț supunere dezbatere publică

Primarul comunei Păulești, Județul Vrancea aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2023-2025 al Comunei Păulești, Județul Vrancea, precum și aprobarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022.

Prezentul proiect de buget va suporta modificări urmare a propunerilor ce vor fi făcute, cât și a comunicărilor pe care le vom primi pentru sume defalcate din TVA pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, sume ce vor fi transmise de către D.G.R.F.P.

În termen de 15 zile calendaristice de la afișare (începând cu data de 26.01.2022 – 09.02.2022), cei interesați pot trimite propunerile, sugestiile și opiniile la U.A.T. Comuna Păulești – Biroul de Relații cu Publicul – Luni-Vineri între orele 8.30-16.00 sau pe e-mail primariapaulesti@yahoo.com
Pentru a vizualiza proiectul de hotărâre, consultați pagina de internet a primăriei.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More