A.D.I. SALUBRIZARE FOCȘANI ȘI GOLEȘTI | CUP SALUBRITATE S.A. – Colectarea deșeurilor menajere

Pentru utilizatorii serviciului de salubritate din zona de blocuri, colectarea deșeurilor menajere pe raza municipiului Focșani se efectuează zilnic, conform sectoarelor stabilite pentru fiecare utilaj în parte.

Informații despre fiecare traseu cuprins în sectoarele stabilite puteți găsi pe pagina de internet a societății, accesând adresa https://www.salubfocsani.ro/salubrizare_menajera.html.

Colectarea deșeurilor menajere poate fi eficientă doar dacă procesul de precolectare, bazat pe responsabilitatea cetățenilor, este făcut în mod calitativ.

Este recomandată utilizarea corespunzătoare a sistemelor de europubele montate la fiecare scară de bloc, europubele destinate colectării deșeurilor menajere.

Plasarea resturilor rezultate din activități casnice în europubelele special destinate pentru fiecare tip de deșeu în parte – respectiv: în europubele amplasate la scările de bloc numai deșeuri menajere rezultate în urma activităților casnice, deșeuri de tipul: resturi alimentare, deșeuri care nu pot fi reciclate,  iar în europubelele amplasate la punctele de colectare cu aport voluntar numai deșeurile ce pot fi reciclate), va reduce costul serviciilor facturate către populație.

De asemenea, se recomandă utilizatorilor serviciului de salubritate din zona de case, respectarea colectării fiecărui tip de deșeu și a zilelor destinate colectării acestora în vederea eficientizării serviciului de salubritate oferit.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: