Cristi Valentin Misăilă: Dotăm cu mobilier și echipamente digitale toate școlile din Focșani, prin PNRR!

Avem și o veste bună pentru învățământul din Focșani!
Primăria Municipiului Focșani va dota 28 unități de învățământ cu
mobilier, materiale didactice și echipamente digitale în cadrul
proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente
digitale a unităților de învățământ din Municipiul Focșani” finanțat
prin Planul Național de Redresare și Rezistență (PNRR), componenta
C:15 Educație. Valoarea totală a proiectului este de 23,18 milioane
lei, obiectivul acestuia fiind acela de a dezvolta un sistem de
educație centrat pe nevoile elevilor și transformarea digitală a
școlilor!
Lista mobilierului și echipamentelor școlare a fost realizată în urma
unei analize de nevoi elaborate de către fiecare unitate școlară care
a primit avizul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.
Singura unitate școlară care nu a avut nevoie de materiale a fost
Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Focșani, care are deja în
implementare un proiect prin care va asigura dotarea cu mobilier și
echipamente educaționale.
Prin acest proiect vom dota 422 săli de clasă cu echipamente IT precum
tablă interactivă, laptop sau sistem all-in-one pentru cadrul
didactic, sistem de sunet, cameră videoconferință, imprimantă
multifuncțională, scanner documente portabil.
De asemenea, vom asigura dotările necesare pentru 25 laboratoare de
informatică care vor avea cel puțin o tablă interactivă, sisteme de
tip desktop cu monitor sau sisteme all-in-one sau laptop pentru
fiecare elev și pentru cadrul didactic, sistem sunet, cameră
videoconferință, router wifi precum și alte dispozitive și echipamente
tehnologice adaptate nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități
de învățământ, utilizate în scop didactic și care să asigure
desfășurarea optimă a procesului educațional.
Prezentăm în continuare lista investițiilor care vor fi realizate în
cadrul proiectului:
înfiinţarea şi/sau dotarea unui număr de 25 laboratoare de informatică;
dotarea cu echipamente IT pentru învăţământ on-line a 422 de clase;
dotarea unui număr de 345 săli de clasă cu mobilier şcolar şi
materiale didactice;
dotarea unui număr de 16 săli de sport, 7 cabinete şcolare şi 11
cabinete de asistenţă psihopedagogică;
dotarea a 4 ateliere de practică din unitățile de învățământ
profesional și tehnic;
dotarea unui număr de 32 de laboratoare de ştiinţe din învăţământul
preuniversitar.