Cristi Valentin Misăilă: Am semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a Grădiniței nr. 15 din Municipiul Focșani

Lucrările vor fi executate în cadrul proiectului „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr. 15 Focșani” de către asocierea Skyvista Invest SRL- Arhestia Concept SRL

Prin această investiție vrem să îmbunătățim confortul, sănătatea și siguranța celor 180 de preșcolari, a angajaților Grădiniței nr. 15 dar și să creștem eficiența energetică a clădirii unității școlare Proiectul cuprinde mai multe lucrări care vor avea ca rezultat o reducere cu 68,91% a consumului anual de energie primară pentru clădirea Grădiniței nr. 15

Pe perioada derulării lucrărilor, preșcolarii de la Grădinița nr. 15 vor învăța în clasele de la internatul Liceului „G.G. Longinescu” Proiectul cuprinde: lucrări de reabilitare a acoperişului terasă; refacerea/ȋnlocuirea finisajelor interioare şi exterioare; recompartimentarea pentru grup sanitar persoane cu dizabilități; refacerea izolaţiei termice; lucrări necesare pentru obţinerea avizelor de funcţionare etc.

Investiția este finanțată cu fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 : “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B: ”Clădiri publice”. Valoarea totală a proiectului este de 4.211.058,09 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.210.325,29 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 490.990,91 lei

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More