Consiliului Local al municipiului Focșani se întrunește, joi, în ședință extraordinară

Consiliului Local al municipiului Focșani se întrunește în ședință extraordinară, joi, 5 decembrie, de la orele 16,30, la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, din Piața Unirii nr. 3. Pe ordinea de zi au fost incluse 9 proiecte de hotărâre.

Proiectul ordinii de zi:

 

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Document strategic integrat privind măsurile de creștere a eficienței energetice pentru sistemul de iluminat public din municipiul Focșani”, având ca obiect modernizarea, extinderea și eficiența energetică a sistemului de iluminat public în municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans” să exercite și să realizeze competențele Consiliului local al municipiului Focșani referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în municipiul Focșani;

Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

 

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 85534 din 09.09.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ construire ansamblu de clădiri cu funcțiuni comerciale” – Focșani, intravilan, str. Bârsei nr. 15, nr. cad. 52234, pe terenurile în suprafață de 19382,0 mp;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 85432 din 09.09.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+6E și împrejmuire – elaborare PUZ” – Focșani, intravilan, str. Odobești nr. 55, nr. cad. 52790, pe terenurile în suprafață de 6850,0 mp;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Cărților funciare nr. 54673-C1-U19, nr. 54673-C1-U2 și nr. 546-C1-U9 ale imobilelor cu destinația de locuințe individuale, situate în Focșani, str. Aleea Parc nr. 13, bloc nr. 13 (fostă str. Aleea Parc nr. 9, bl. 67, tronson 13);

Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

 

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă

 

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2019;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: