Consiliul Local al Municipiului Adjud este convocat în ședință ordinară mâine, 25 martie 2021, ora 15:00, în Sala de Festivități a Colegiului Național ”Emil Botta”

Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt:

Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și pentru acoperirea temporară a golului de casă.

Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reparații interioare pentru clădire Biblioteca Municipală ^Elena Lahovary^, Municipiul Adjud, județul Vrancea”.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Jovial” Adjud.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 142/26.11.2020 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Angela Gheorghiu” Adjud.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud.

Proiect de hotărâre privind constituirea Unității Locale de Sprijin (ULS) și aprobarea Planului de Măsuri minimal stabilit pentru apărarea sănătății animalelor, pentru prevenirea transmiterii de boli de la animale la om (antiepizootic) și pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului de Pestă Porcină Africană.

Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții al Spitalului Municipal Adjud.

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării societății ”UAT CONSTRUCT ADJUD” SRL.

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare a Municipiului Adjud care nu au încheiat contract de prestarea a serviciului cu societatea ”Utilități Publice Municipale Adjud”.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 46/01.07.2010 și a actelor adiționale aferente, de la domnul…. la familia….

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune a terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 06/04.03.2020 de la domnul…..

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune nr. 51/10.05.1995 de la defunctul… la domnul…

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 62/01.04.1997 și a actelor adiționale aferente, de la domnul… la doamna…

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 25/01.07.2010 și a actelor adiționale aferente, de la doamna… la domnul.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 296mp aferent constucției situat în municipiul Adjud, str. Traian Vuia, nr. 6. T73, P479/1, înscris în CF 57713 Adjud, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 298mp aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. N. Grigorescu nr. 6, T73, P479/1, înscris în CF 57700 Adjud, ce aparține domeniului privat al Municipiului Adjud.

Proiect de hotărâre privind vânzarea cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 216mp aferent construcției situat în municipiul Adjud, sat Burcioaia, str. Voinței, T1, P3, înscris în CF 58392 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud.

Diverse.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: