Consiliul Local Adjud, convocat în ședință ordinară pe 30 septembrie 2021

Anunț de la Primăria Adjud

Primăria Municipiului Adjud

Consiliul Local al Municipiului Adjud este convocat în ședință ordinară joi, 30 septembrie 2021, ora 15:00, în Corp B – Sala de Festivități a Colegiului Național ”Emil Botta”, str. Libertății nr. 11.

Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de refacere a finisajelor interioare – clădire Casa de Cultură ”Tudor Vornicu”, Municipiul Adjud, județul Vrancea.
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Adjud.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 143/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Adjud în Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Emil Botta”, cu modificările ulterioare.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 147/26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Adjud în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic ”Gheorghe Balș”.
 • Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 91/27.05.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, aprobarea statelor de funcții și a organigramei Municipiului Adjud.
 • Proiect de hotărâre privind transformarea postului contractual de execuție de muncitor necalificat în post contractual de execuție de inspector de specialitate IA, din cadrul Serviciului Public Administrare Piață, Târg Obor.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud.
 • Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal – Atragere teren în intravilan pentru construire minicartier (bloc P+3 și locuințe individuale), teren de sport, sală multifuncțională și împrejmuire.
 • Proiect de hotărâre privind instituirea unor sensuri unice de circulație în municipiul Adjud.
 • Proiect de hotărâre privind introducerea unor indicatoare și restricții de circulație în zilele de vineri, în intervalul orar 06:00 – 13:00, în municipiul Adjud.
 • Proiect de hotărâre privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a Municipiului Adjud și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Adjud.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de vânzare a bunurilor din domeniul privat al Municipiului Adjud, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 13 din 28.01.2021.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de închiriere a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului Adjud, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 14 din 28.01.2021.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de concesionare a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului Adjud, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 12 din 28.01.2021.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trei boxe destinate comercializării cărnii, situate în strada N. Bălcescu nr. 10, în incinta pieței agroalimentare Adjud.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 55/01.06.1998 și a actelor adiționale aferente, în sensul majorării suprafeței de teren concesionate de la 463 mp la 502 mp, situată în municipiul Adjud, str. Câmpului, nr. 14, T 105, P. 582, aparținând domeniului privat al municipiului Adjud.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării investiției ”Teren sintetic de fotbal”, proprietatea SC. Dani Maralina S.R.L. amplasată pe terenul în suprafață de 1150 mp, situat în Adjud, str. Tineretului, incinta Stadionului municipal, ce aparține domeniului public al municipiului Adjud, în scopul dezvoltării activităților sportive la nivelul Municipiului Adjud prin Club Sportiv Municipal.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de colectare de pe domeniul public al Municipiului Adjud, transport și depozitare, a deșeurilor vegetale, a deșeurilor din construcții și desființări și a deșeurilor stradale, prestată de Societatea ”Utilități Publice Municipale Adjud” SRL.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 – Contractul de Asociere și Anexei 3 – Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Vrancea Curată” – la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 107/03.09.2008 privind asocierea municipiului Adjud cu județul Vrancea și unitățile administrativ – teritoriale din județul Vrancea în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Vrancea Curată” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructură în județul Vrancea.
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021.
 • Diverse.

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: