Consiliul Județean Vrancea anunță reluarea licitației, ce are ca obiect concesionarea unui teren, în vederea construirii unui centru de oncologie/radioterapie

Consiliul Județean Vrancea organizează la sediul instituției, etajul I, sala Delegației Permanente, licitație având ca obiect concesionarea unui teren în suprafața de 1500 mp, aflat în domeniul public al județului și administrarea unității administrativ teritoriale amintite. Astfel, cei interesați pot depune ofertele până pe 7 august, ora 10:00, urmând ca în aceeași zi, de la ora 12:00 să aibă loc ședința de deschidere a ofertelor. Concesionarea se va face prin licitație astfel cum este reglementată în Ordonanța de Urgență nr.54/28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu prezentarea documentelor solicitate prin Caietul de sarcini, în plic închis şi sigilat.

Obiectul licitației îl constituie concesionarea unui teren în suprafață de 1500 mp, aflat în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean, situat în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Sf.Pantelimon” str.Cuza Vodă nr.50-52, T89, P5014, număr cadastral 65328, liber de construcții. Documentaţia întocmită în vederea concesionarii (anuntul, caietul de sarcini, modelul contractului de concesiune,formulare) va fi pusă la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul Consiliului Judeţean Vrancea – www.cjvrancea.ro, gratuit (în format electronic), începând cu data de 19 iulie 2019. Garanţia de participare la licitaţie este 1500 euro – în lei, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății și se va constitui prin una dintre modalităţile prevăzute în Caietul de sarcini. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliul Județean Vrancea,camera 607, etaj VI, telefon 0372372464, fax: 0372372474.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More