Consilierii județeni, convocați în ședința ordinară a lunii iulie

Consiliul Județean Vrancea este convocat în şedinţă ordinară în data de 09 iulie 2019, ora 16.00, în sala de şedinţe a instituției amintite. Pe ordinea de zi se află 31 de proiecte de hotărâre ce vor fi supuse spre dezbatere și mai apoi spre aprobare. Printre acestea se află cele privind  modernizarea infrastructurii mai multor drumuri județene, proiectul privind Aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de consolidare si restaurare la Prefectura Putna din Focșani sau proiectul privind stabilirea coeficientilor corespunzatori salariilor de baza pentru functiile publice de conducere si functiile contractuale de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea. Iată toate proiectele de hotărâre ce se vor afla pe masa consilierilor județeni:

1.„Constituirea dreptului de administrare pentru Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea asupra spațiului cu suprafața utilă de 163,17 mp din incinta Punctului Termic nr.20, situat în municipiul Focșani, Cartierul Sud-Aleea 1 Iunie aflat în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea”

2.„Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Școala Comercială, cod LMI VN-II-m-B-06412, din municipiul Focşani, str.Cotești, nr. 17 aflat în proprietatea S.C. DIVERSIS S.A”

3.,,Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT Tulnici, UAT Slobozia Bradului, UAT Vrîncioaia, pentru anul 2019”

4.„ Actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Vrancea, pe anul 2019”

5.„ Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii Reabilitare energetică şi lucrări conexe, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, B-dul Garii nr. 13, Municipiul Focsani, jud. Vrancea”

6.„Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare energetică şi lucrări conexe Corp C10, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ’’Elena Doamna” str. Cuza Vodă, nr. 56, jud. Vrancea”

7,„Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare si reabilitare copii cu dizabilitati, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, municipiul Focsani, jud. Vrancea”

8,,,Aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52”

9,,,Aprobarea documentatiei tehnice la faza: Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Consolidare si Restaurare Casa Memoriala „Al. Vlahuta”, comuna Dumbraveni, sat Dragosloveni, judetul Vrancea, cod monument – VN-II-M-B-06618’’

10,„Aprobarea documentației tehnice la faza : Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii de drum județean DJ 205H dintre localitățile Domnești Târg- Domnești Sat-Pufești –CioraniCalimanesti-Padureni-E85(DN2), Județul Vrancea”

11,„Aprobarea documentației la faza : Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 205 E dintre localitatile limita judet Galati-Ciuslea-Rachitosu-E85 (DN2), judetul Vrancea’’

12,„Aprobarea documentației tehnice la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean dintre localitatile: Gugesti -Dragosloveni-Gura Calitei-Dealu Lung-Tinoasa-PoenitaDumitresti cu conectivitate directa la reteaua TEN-T”

13,,,Aprobarea documentației tehnice la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție “Modernizare infrastructura rutiera de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga – DN 24”

14,„Aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de consolidare si restaurare la Prefectura Putna din Focșani, strada Republicii, nr.71-rest de executat”-Lucrări adiționale de adaptare a documentației tehnice la situația din teren”

15,„Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare si restaurare la Prefectura județul Putna din Focșani, strada Republicii, nr. 71 – rest de executat”

16,„Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K, km.0+350 conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”

17,„Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 F, in lungime totala de L=4,9 km, sector Slobozia CiorastiArmeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorasti, sector OreavuGugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea” lotul I, sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000”

18,„Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 F, in lungime totala de L=4,9 km, sector Slobozia CiorastiArmeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorasti, sector OreavuGugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea’’ lotul II, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea”

19,„Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitate si modernizare DJ 205 J, km 9+180 (int.DJ 205 H)-km, 16+100, sat Fitionesti, județul Vrancea”

20,„Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare si modernizare DJ 205 S, Focsani- Cimpineanca- Virtescoiu- Rimniceanca-int. DJ 205 B, km 0+ 000-km 13+200, L=13,2 km, judetul Vrancea’’

21,„Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Construire pod peste pârâul Domoșița pe DJ 119C, km 12+631, sat Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea”

22,,, Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205L sector Vrincioaia – Spinesti, km 5+800 – km 9+400, L=3,60km, Judetul Vrancea”

23,,, Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici – la nivel de D.A.L.I., pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare D.J. 241A, limita judet Galati – Feldioara – limita judet Bacau, km. 5+000 – km. 19+450, Lt=14,45km, comuna Tanasoaia, comuna Corbita, județul Vrancea”

24.,,Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici dupa incheierea contractelor de achizitii publice pentru obiectivul de investiție “Portile Vrancei –semnale de intrare in judetul Vrancea”

25,,,Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Odobesti, județul Vrancea” si actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Odobesti, județul Vrancea”, cod proiect 122385, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 – grup vulnerabil – persoane cu dizabilitați”

26,,,Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Panciu, județul Vrancea” si actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Panciu, județul Vrancea, cod proiect 122449, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 – grup vulnerabil – persoane cu dizabilitați”

27,,,Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in comuna Dumbraveni, județul Vrancea” si actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați în comuna Dumbraveni, Județul Vrancea”, cod proiect 122349, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 – grup vulnerabil – persoane cu dizabilitați”

28,,,Stabilirea coeficientilor corespunzatori salariilor de baza pentru functiile publice de conducere si functiile contractuale de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea”

29,,,Rectificarea bugetelor proprii ale judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ Teritoriale – județul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2019”

30,,,Conferirea titlului de Cetăţean de onoare al judeţului Vrancea, domnului Drăgan Florin Sebastian”

31, „Conferirea titlului de Cetăţean de onoare al judeţului Vrancea, domnului Alexandru Puiu”.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More