Cătălin Toma – dispoziție privind convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 16 februarie 2023, ora 10.00

DISPOZIŢIA nr. 115 din 10 februarie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 16 februarie 2023, ora 10.00

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,    

în temeiul prevederilor art.135, art.178 alin.2 si art.179 alin.2 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 16 februarie 2023, ora 10.00, ce se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma online de video conferință/teleconferință Zoom, cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2  Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului prin Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Direcției juridice și administratie publică.

                                                

                                                          Preşedintele

Consiliului  Judeţean  Vrancea

Cătălin TOMA

                                                                                    

                                                                                       Contrasemnează,

                                                                                  Secretar general al judeţului                                                            

                                                                                 Raluca  Dan

                                                             

                                                         

                                                                           Anexa                                                          

                                                                        la Dispoziţia nr.115 din 10 februarie 2023

 

 

                                                               Proiectul

Ordinii de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vrancea

din data de 16 februarie 2023

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 

  1. „Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetele demnitarilor și în cadrul instituțiilor subordonate acestuia, în anul 2023”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

  1. „Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport declarați câștigători în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 17.01.2023, pentru traseele din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2028”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

  1. „Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Campus profesional integrat, liceal și universitar”, județul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

  1. „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

Președintele

Consiliului Judeţean Vrancea

                                                      Cătălin TOMA