Campanie de cadastrare gratuită la Jariștea

Anunț de la Primăria Jariștea

Primăria Jariştea

Vă aducem la cunoștință faptul că a început o nouă campanie TOTAL GRATUITĂ de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 23, care aparțin de UAT Jaristea, județul Vrancea-zona marcată cu roșu pe extrasul de ortofotplan atașat.

În cuprinsul zonelor vizate, supuse atenției dumneavoastră sunt DOAR terenurile situate în extravilan, având categorii de folosință arabil, pășune sau vie, după cum urmează:

– în punctul Imaș – Scânteia la „Aleea cu peri” (terenuri arabile sau cultivate cu vita de vie);

– în punctul „Mihalide” (terenuri arabile sau pasune);

– în punctul „Curături” (doar terenul arabil).

Pentru mai multe informații, proprietarii de teren în zonele menționate sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei Comunei Jariștea (luni-joi: 8.00-16.30; și vineri: 8.00-14.00) având asupra lor actele de proprietate pentru terenurile respective și actul de identitate.

Menționăm faptul că, pentru o mai bună identificare a imobilelor aflate în proprietate, toți deținătorii de terenuri cultivate cu viță de vie din zonele vizate, sunt rugați să își marcheze rândurile cu vopsea și semne distinctive pe spalierii de la capetele primului și ultimului rând.

Totodată, pentru informații suplimentare legate de Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, persoanele interesate pot accesa site-ul ANCPI la adresa: https://www.ancpi.ro/pnccf/

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: