Campanie de cadastrare gratuită la Adjud

Anunț de la Primăria Adjud

Primăria Municipiului Adjud

Proprietarii terenurilor situate în sectoarele hașurate din imagine sunt rugați să pună la dispoziția reprezentanților autorității publice locale, atunci când vor fi contactați, documentele solicitate de aceștia în vederea ÎNSCRIERII GRATUITE a proprietății în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. La finalizarea întregii proceduri, tuturor li se vor ÎNTOCMI și EMITE GRATUIT cărțile funciare ale terenurilor.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și Carte Funciară 2015, prin finanțarea VII sunt eligibile pentru întocmirea și eliberarea gratuită a cărților funciare terenurile agricole aflate în următoarele sectoare ale UAT Adjud:

  • Sector 4: T13/1 P53/1
  • Sector 17: T46 P227/1
  • Sector 19: T22 P94
  • Sector 23: T47 P229/1
  • Sector 24: T69 P462/1, T48 P230/4, P238/1
  • Sector 31: T66 P440, 443; T67 P452, 454; T69 P460
  • Sector 47: T125/1 P622; T66 P437/2

Întocmirea și eliberarea gratuită a cărților funciare va fi realizată din bugetul de stat prin Programul Național de Carte Funciară și Cadastru dezvoltat de Autoritatea Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară. În urma accesării liniei de finanțare de către administrația publică locală, peste 1.000 de adjudeni proprietari ai terenurilor agricole indicate vor beneficia GRATUIT de aceste servicii!

Știai că… expresia ”Ai carte, ai parte” își are originea în Transilvania și făcea referire la cartea funciară care demonstra dreptul de proprietate? Adeverința care specifică suprafața deținută și termenii posesiei a fost numită ”carte” și de aici ”ai carte, ai parte” (de proprietate). Ulterior, expresia a primit sensul pe care îl cunoaștem astăzi.

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: