Bugetul municipiului Focșani a fost suspendat de magistrații Tribunalului Vrancea

Sintax 2010 – sindicatul salariaților din Primăria Focșani a obținut suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local Focșani prin care s-a aprobat bugetul municipiului. Instanța a mai dispus ca reclamanților să le fie plătite cheltuieli de judecată de către Consiliul Local Focșani. Sindicaliștii, prin avocatul profesor universitar doctor Verginia Vedinaș, au solicitat inclusiv obligarea în solidar a consilierilor locali de a suporta cheltuielile ocazionate de proces.

„Admite cererea. Dispune suspendarea executării HCL 101/10.05.2021 până la pronunţarea instanţei de fond. Obligă pârâtul Consiliul Local Focşani la 7.550 lei cheltuieli de judecată către reclamant. Executorie de drept”, se arată în minuta tribunalului, cu mențiunea că hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Potrivit avocatului sindicaliștilor, hotărârea votată de cei 12 aleși PNL și USR PLUS nu făcea altceva decât să ducă la neîndeplinirea obligațiilor contractuale și la blocarea activității administrației locale și a instituțiilor subordonate.

„Demersul nostru judiciar urmărește atât protejarea drepturilor și intereselor legitime ale membrilor noștri de sindicat, cât și interesele legitime publice care decurg din acestea, au legătură cu ele și sunt vătămate prin actul administrativ atacat. Este astfel, neîndoielnic, faptul că blocarea activității serviciilor și instituțiilor publice de interes local are repercusiuni asupra activității membrilor noștri de sindicat, ale căror atribuții sunt afectate în exercițiul lor, putând atrage chiar răspunderea acestora, în calitate de persoane implicate în elaborarea unor acte administrative, tipice sau asimilate, în temeiul cărora se derulează administrația publică locală”, a subliniat avocatul.

Acesta a arătat că, prin amendamentele formulate de consilierii PNL-USR PLUS a fost creată, în mod nejustificat, prin diminuarea nelegală și nefundamentată a secțiunii de funcționare, o rezervă bugetară, prin transferarea unor sume de la contractele în curs și de la fondul de salarii în fondul de rezervă aflat la dispoziția consiliului local.

„Acest fapt a condus la emiterea unui act administrativ nelegal, Hotărârea nr. 101/10 mai 2021 a Consiliului Local Focșani, care prin efectele pe care le produce prejudiciază interesele private ale membrilor noștri de sindicat, dar în ansamblu, interesul public, întrucât lipsește administrația locală a Municipiului Focșani de mijloacele necesare bunei funcționări. Astfel de fapte atrag răspunderea, în condițiile legii, a consilierilor locali care, prin amendamentele formulate și aprobate, au încălcat legislația specială care reglementează modul de întocmire a bugetelor locale. … consilierii care constituie majoritatea politică în consiliul local au schimbat nu doar conținutul, dar și filozofia, întreaga alcătuire a bugetului, ceea ce a atras, pe lângă reducerea nefundamentată a fondului de salarii și reducerea la 0 a cheltuielilor de funcționare la Primăria Focșani și o parte din instituțiile subordonate”, a susținut avocatul care reprezintă interesele Sintax.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: