Apel către comunele din toate județele ce doresc să participe la proiectul „Tineri pentru România”

Sursa foto:UNCJR

Asociația belgiană „Jeunes en Roumanie”, lansează apelul pentru identificarea comunelor din România ce doresc să participe la Proiectul „Tineri pentru România”, proiect derulat în colaborare cu Uniunea Națională a Consiilor Județene din România. Acest proiect constă în organizarea de tabere de scouts (pionieri) belgieni pentru o perioadă de 2 săptămâni în luna iulie 2020, în vederea desfășurarii de activități de voluntariat în folosul comunităților locale din România. În afară de oferirea unui spațiu de cazare gratuit (școală, cămin, sală de sport, sau orice alt spațiu în care tinerii își pot amenaja o sală de dormit, cu acces la o bucătărie și grupuri sanitare), nicio altă cheltuială nu este în sarcina comunei gazde. Toate cheltuielile legate de hrană și transport si le acoperă singuri. Activitățile din vara anului 2020 se vor concentra pe următoarele domenii :

  • Animație cu copiii ce nu au posibilitatea de a pleca în vacanță;
  • Santier (lucrări ușoare de reparații, renovare, sprijin pentru vârstnici la lucrarile agricole, etc.);
  • Ecologizare (albii de râuri, parcuri, zone de agrement, etc);
  • Animație combinată cu șantier/ecologizare.

Majoritatea acțiunilor desfășurate de tinerii belgieni în România în decursul ultimilor ani s-au bucurat de succes și apreciere din partea comunităților locale ce i-au găzduit, fiind remarcate atât seriozitatea cât și avansatul spirit de voluntariat al participanților. Pentru ca grupurile de tineri să fie în măsură să-și organizeze din timp deplasarea precum și suportul financiar necesar, formularele de înscriere (inclusiv cu descrierea proiectului) din partea localităților sunt așteptate la adresa contact@jeunesenroumanie.org cel mai târziu până la data de 30 noiembrie 2019.

You might also like