Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente Recensământului Populației și Locuințelor 2021

În perioada 1 februarie – 17 iulie 2022, în România va avea loc Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) 2021.

Pentru buna desfășurare a activităților din cadrul RPL 2021, la nivelul Municipiului Focșani este necesar un număr total de 98 de recenzori, fiecare dintre aceșstia urmând a avea atribuții specifice.

În acest sens, Primăria Municipiului Focșani anunță în mod public faptul că va încheia mai multe contracte de prestări servicii, după cum urmează:

 • 14 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Municipiul Focșani;
 • 74 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Focșani;
 • 9 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Focșani;
 • un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Municipiul Focșani.

Activitățile desfășurate de recenzori în această perioadă sunt următoarele:

 • participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior;
 • colectarea datelor în teren;
 • autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022;

–  recenzare prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05- 17.07.2022.

Activitatea de recenzare va avea loc :

 • pe teren, în limitele administrative ale Municipiului Focșani (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT);
 • în spațiile amenajate de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA).

Persoanele care doresc să fie recenzori trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – CONDIȚIE ELIMINATORIE;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă Bacalaureat) – CONDIȚIE ELIMINATORIE;
 • Să nu aibă cazier judiciar – CONDIȚIE ELIMINATORIE;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată;
 • Capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordiale, plăcute, metodice şi riguroase;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol) reprezintă un avantaj.

Facem precizarea că atribuțiile personalului de recensământ sunt în conformitate cu Modelul de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

De asemenea, menționăm că sunt prevăzute condiții specifice de lucru:

 • muncă pe teren;
 • disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Persoanele care doresc să se înscrie, pot depune cereri în acest sens la Registratura Primăriei Municipiului Focșani până pe data de 22 februarie 2022.

Modelul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul oficial www.primariafocsani.ro, dar precizăm că poate fi solicitat și de la Registratura Primăriei Municipiului Focșani.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: