A fost semnat contractul privind reabilitarea, modernizarea și extinderea Creșei nr. 7

Comunicat de la Primăria Focșani

 

Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă și reprezentanții Asocierii formată din Emilaseb Construct SRL (lider de asociere) și S.C Hugebo S.R.L Focșani au semnat marți, 28 septembrie 2021, contractul  privind Servicii de proiectare la nivel PT și execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Creșei nr. 7”, proiect finanțat cu Fonduri Europene. În cadrul contractului a cărui valoare este de 2.028.000 lei fără TVA se vor efectua următoarele: Servicii de Proiectare si Servicii de asistență tehnică din partea  proiectantului; Execuție lucrări; Durata contractului este de 15 de luni și se formează prin cumularea duratelor de proiectare de 3 luni și execuție de 12 luni.

În urma discuțiilor avute după încheierea contractului, reprezentanții Asocierii au convenit că în luna decembrie vor finaliza proiectul necesar în vederea obținerii Autorizației de Construcție, în așa fel încât lucrările de reabilitare, modernizare și extindere a Creșei nr. 7 să demareze cât mai repede.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focşani în calitate de Beneficiar implementează proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Creşei nr.7”, Cod SMIS 127669.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii infrastructurii Creşei nr.7, din Municipiul Focşani, ȋn vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie a minim 105 de copii şi sprijinirea participării părinţilor acestora pe piaţa forţei de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1) Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Creşei nr. 7, prin realizarea  lucrărilor de   reabilitare a acoperişului, terasă, refacerea/ ȋnlocuirea  finisajelor  interioare  şi exterioare, recompartimentare, refacerea izolaţiei termice,  lucrări necesare  pentru  obţinerea  avizelor  de funcţionare , etc ., şi  de  extindere  ȋn  scopul  creării  condiţiilor necesare de confort, siguranţă şi securitate pentru toţi copiii din creşă.

2) Sporirea calităţii dotărilor Creşei nr.7- mobilier ( pentru sălile grupelor, dormitor, sală de mese, loc  de joacă, etc), echipamente IT etc. care vor contribui la creşterea calităţii actului educaţional.

3) Ȋmbunătăţirea accesului la servicii de educaţie  timpurie a unui număr de 105 antepreşcolari din Municipiul   Focşani,   prin  crearea unor spaţii de ȋnvăţare  şi  de  recreere adecvate care promovează noi abordări de predare  şi ȋnvăţare (inclusiv cu ajutorul  tehnologiei moderne).

4) Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire a clădirii izolate termic.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

  • creşă modernizată şi reabilitată;
  • extindere clădire existentă cu trei săli de clasă şi bloc alimentar cu spaţii aferente;
  • reabilitare utilităţi (reţelele electrice, apă – canal, căldură), inclusiv grup sanitar cu spaţii destinate persoanelor cu dizabilităţi;
  • dotări mobilier pentru sălile grupelor, spaţii administrative, cabinet medical, bloc alimentar şi spaţii aferente;
  • dotări echipamente IT, electronice şi electrocasnice.

Valoarea totală a proiectului este 3.924.750,21 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 3.201.856,13 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 489.695,65 lei, iar valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este 75.337,79 lei.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: