Posturile de poliție nu s-au desființat

La nivelul județului Vrancea, cele 68 de comune administrative, cu Posturile de poliție aferente, au fost date în competența unui număr de 9 Secții Rurale de Poliție.

Raționamentul înființării Secțiilor Rurale de Poliție, a fost acela de a avea un management cât mai aproape de posturile de poliție, precum și de a avea o reacție rapidă la solicitările cetățenilor, astfel încât să se intervină cu patrule auto într-un timp optim.

La cele 68 de Posturi de poliție sunt încadrați între minim doi agenți și maxim 7 agenți de poliție (încadrarea cu lucrători având la bază evoluția situației operative).

Fiecare Post de Poliție are în schema de personal un Șef de Post, titularizat în urma susținerii unui examen/concurs, organizat la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție.

Cele 9 Secții de Poliție Rurală, au încadrate 1 – 2 funcții de ofițer (dintre care unul titularizat ca șef de secție) și 3 – 4 agenți, care desfășoară activități pe linii de muncă (conform specificului zonei), sprijină, îndrumă și coordonează activitățile de la Posturile comunale.

Pentru a asigura intervenția la evenimentele sesizate de cetățeni, atât în mod direct cât și prin sistemul unic de apeluri de urgență, sunt organizate patrule auto de ordine publică pe cele trei schimburi (24 de ore) în cadrul dispozitivului de menținere a odinii și siguranței publice, potrivit principiului „cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”.

Pentru rezolvarea problemelor specifice muncii de poliție din mediul rural, la posturile de poliție se desfășoară activități în zilele de lucru, cu 1 – 2 polițiști, în program 0800 – 1600, în funcție de încadrarea cu personal.

La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție V, nu au fost desființate posturi de poliție, activitatea desfășurându-se în conformitate cu prevederile Legii 218/2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române, permanent fiind preocupați de pregătirea profesională a tinerei generații și pentru identificarea celor mai bune metode de prevenire și combatere a faptelor antisociale, în parteneriat cu membrii comunității.

În ultimii doi ani, promoțiile de agenți, absolvenți ai școlilor de poliție au fost repartizați cu predilecție în mediul rural, la posturile de poliție.

În conformitate cu prev. art. 18, din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, în localitățile rurale, se organizează paza comunală, primarul fiind obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor, și răspunde totodată pentru întocmirea planului de pază al localității.

Prin paza organizată în mediul rural, se asigură paza bunurilor aflate în domeniul public sau privat al unității administrative, precum și a celor aparținând cetățenilor, iar serviciul de pază se realizează prin instituirea unor posturi fixe și/sau patrule mobile pe raza administrativ-teritorială a comunei.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: