O carte despre România de ieri

 

Romeo-Valentin Muscă:

Vă invit la prezentarea unei cărți despre începuturile României moderne, în care veți descoperi o istorie pe care nu o găsiți în manualele editate de Ministerul Educației deoarece, „făcătorii de manuale”, nu o cunosc. Este o carte care surprinde acapararea sferelor puterii în Țările Române de către oamenii rușilor după adoptarea Regulamentelor Organice, când toți înalții funcționari publici primeau „ORNISS” – ul de la ruși. Acea Românie modernă avea nevoie de pământuri pentru a „înnobila” gloata calicilor, boierii de paie, care aveau titlu, leafă de la stat, dar nu aveau avere. În 1860 și 1863 au fost elaborate două legi prin care monahismul din România a fost desființat și foștii arendași ai mănăstirilor și dregătorii scăpătați au pus mâna pe moșiile mănăstirești și au devenit „aristocrații” fostului Județ Putna. Așa au apărut strămoșii baronilor locali din zilele noastre. Dacă vă interesează subiectul, vă aștept mâine de la orele 14 într-un sat de răzeși din România profundă, la fosta Școală Scânteia din Măgura Odobeștilor.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: