Convocare semestrială ISU a șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al judeului Vrancea a organizat, astăzi, 14 februarie, în baza Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2020, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.29/28.01.2020, convocarea semestrială de pregătire a șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență.
La această activitate au participat prefectul județului Vrancea, domnul Gheorghiță Berbece, inspectorul guvernamental, domnul Ion Oprea și ca reprezentant din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor, domnul Costel Țecu.
În cadrul activității au fost prezentate principalele activități preventive și de pregătire ce se vor desfășura în anul 2020, precum și concluziile desprinse în urma desfășurării controalelor de prevenire la localități pe anul 2019. Totodată, au fost analizate aspectele privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență în conformitate cu prevederile OMAI 75/2019, situația operativă pe anul 2019, problemele întâmpinate/modul de întocmire a rapoartelor operative și a proceselor-verbale de constatare a pagubelor și s-au făcut cunoscute concluziile rezultate în urma executării exercițiilor bilunare de înștiințare, precum și a exercițiilor lunare PRO-CIV (Miercurea Alarmelor).
De asemenea, în cadrul convocării le-au fost înmânate diplome de merit șefilor SVSU, care s-au clasat în Top 10 șefi SVSU, respectiv: Câmpuri, Chiojdeni, Dumitrești, Gologanu, Gugești, Jitia, Mărășești, Milcovul, Odobești și Vizantea Livezi.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: