Conferință de presă în cadrul proiectului “Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale” – SMIS 126533

✅ Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1 – ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
✅ Valoare totală a proiectului este de 73.641.746,42 lei, din care finanțare nerambursabilă FEDR în valoare de 62.411.617,76 lei.
✅ Perioada de implementare a Proiectului este 01.04.2016 și 30.09.2021
✅ Obiectivul general al proiectului: este reprezentat de resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta si pietonale, prin reducerea emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES), promovarea mobilității urbane durabile și protejarea mediului înconjurător.
Obiective specifice:
📌 Creșterea atractivității transportului public, a deplasărilor pietonale și cu bicicleta, precum și a procentului de utilizare a acestor moduri de transport în cadrul distribuției modale a deplasărilor;
📌 Realizarea de benzi de circulație dedicate transportului public, cu o lungime totală de 7.199 m;
📌 Îmbunătățirea condițiilor de transport public în zona studiată prin repararea străzilor studiate, asigurându-se reabilitarea unei suprafețe de carosabil de 73.921 mp;
📌 Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a se asigura astfel condiții bune de siguranță și confort pentru circulația auto și pietonală (suprafața carosabilă și trotuare reabilitate – 165.450 mp);
📌 Creșterea atractivității și siguranței deplasărilor cu bicicleta, prin introducerea infrastructurii specifice acestui mod de deplasare, respectiv prin realizarea de piste de biciclete cu o lungime de 11.025 m;
📌 Creșterea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale prin reabilitarea/crearea trotuarelor pe o suprafață de 91.537 mp;
📌 Reducerea emisiilor GES cu 5,3% pentru primul an după finalizarea implementării proiectului;
📌 Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni, prin resistematizarea infrastructurii rutiere, inclusiv amenajarea a 2 sensuri giratorii (intersecția Calea Munteniei – Bd. București; intersecția Calea Munteniei – Str. Revoluției), precum și prin crearea de piste de biciclete și reabilitarea/crearea de trotuare;
✅ Principalele disfuncționalități constatate la nivelul infrastructurii rutiere:
📌 Lipsa unei variante de ocolire care să ducă la eliminarea din reţeaua urbană a traficului de vehicule de marfă aflate în tranzit;
📌 Lipsa unui terminal inter-modal de călători, ceea ce face la vehiculele de transport public judeţean să aibă staţii intermediare şi trasee care se suprapun peste traseele de transport public urban;
📌 Lipsa unor măsuri care să promoveze şi să crească eficienţa şi atractivitatea transportului public, cum ar fi: vehicule moderne, cu consum redus de combustibil; bandă dedicată pentru transportul public; prioritizarea vehiculelor de transport public în locaţiile semaforizate; managementul inteligent al transportului public, prin integrarea pe toate rutele a unui sistem de tarifare tip e-ticketing, informare călători în staţii etc.;
📌 Sistem de semaforizare funcţional care utilizează programe de semaforizare cu ciclu fix, neavând capacitatea de a culege date în timp real asupra volumelor de trafic existente şi de a adapta parametrii de semaforizare în consecinţă;
📌 Inexistenţa unui sistem eficient de trafic management
📌 Sistem de semaforizare funcţional care utilizează programe de semaforizare cu ciclu fix, neavând capacitatea de a culege date în timp real asupra volumelor de trafic existente şi de a adapta parametrii de semaforizare în consecinţă;
📌 Inexistenţa unui sistem eficient de trafic management
📌 Siguranţa redusă a deplasărilor pietonale şi cu bicicleta, în special datorită parcărilor neregulamentare, dar şi a lipsei unei semnalizări rutiere specifice pentru utilizatorii acestor moduri de deplasare;
📌 Inexistenţa unei reţele funcţionale de piste de biciclete, care să asigure deplasarea în condiţii de siguranţă cu bicicleta, între principalele zone de generare şi atragere a călătoriilor;
📌 Lipsa unor elemente care să promoveze intermodalitatea şi mobilitatea durabilă: terminale intermodale, sistem bike-sharing, etc. Proiectul de resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focşani în vederea creşterii atractivităţii şi accesibilităţii deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta şi pietonale răspunde, prin componentele sale, la diminuarea sau eliminarea efectelor disfuncţionalităţilor menţionate.
✅ Rezultate așteptate
📌 Rezultatele generale complementare cu proiectele: ”Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani” și ”Implementarea unui sistem de management al traficului”:
📌 Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) cu 5,3% în 2021 și 12,1% în 2026;
📌 Creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri) cu 14,3% în 2021 și 34,2% în 2026;
📌 Creșterea estimată a numărului persoanelor care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse, cu 15,7% în 2021 și 24,1% în 2026;
📌 Creșterea estimată a numărului persoanelor care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 4,6% în 2021 și 3,0% în 2026;
✅ Rezultate directe
📌 59 stații de transport public construite /modernizate/ reabilitate (nr);
📌 7.199 m benzi separate pentru mijloacele de transport public construite;
📌 43.402 mp – Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători construite/extinse/modernizate;
📌 45.088 mp – Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizată prioritar de transportul public de călători construite/reabilitate/modernizate;
📌 4 stații stații/puncte de reîncărcare a automobilelor electrice și electrice hibride achiziționate și instalate;
📌 11.025 m lungime piste/trasee pentru biciclete construite/modernizate/extinse;
📌 127.725 mp – Suprafața traseelor / zonelor pietonale / semi-pietonale construite / modernizate / extinse;
Sisteme instalate pentru reducerea/interzicerea circulației autoturismelor în anumite zone: 6334 bolarzi anti parcare; 2 seturi bolarzi retractabili.
✅ Relevanța proiectului:
📌 Obiectivul principal al proiectului este creșterea mobilității cetățenilor prin promovarea principiilor mobilității durabile, respectiv creșterea accesibilității, atractivității și siguranței deplasărilor cu transportul public și mijloacele alternative de mobilitate: bicicleta și mersul pe jos.
📌 Prin implementarea proiectului se va asigura îmbunătățirea mobilității prin utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, precum și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, datorită următoarelor rezultate:
📌 Îmbunătățirea condițiilor de transport public prin reabilitarea infrastructurii rutiere;
📌 Creșterea atractivității transportului public și cotei modale a acestui mod de transport
📌 Creșterea confortului și atractivității transportului public prin reabilitarea/crearea de stații de transport public inteligente
📌 Promovarea unui transport public modern și comutarea de la autoturism la soluții alternative de mobilitate
✅ Descrierea tehnică a proiectului:
Pentru eliminarea disfuncționalităților existente și în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale, în cadrul proiectului vor fi implementate următoarele măsuri:
📌 reabilitarea unor străzi pe care circula transportul public, inclusiv, acolo unde este cazul, reconfigurarea unor intersecții și resistematizarea circulației;
📌 delimitarea fizică a benzilor de transport public;
📌 reabilitarea trotuarelor;
📌 crearea de piste pentru bicicliști;
📌 amenajarea spațiilor verzi;
📌 dotarea cu mobilier urban (stații de autobuz inteligente, bolarzi antiparcare);
📌 dotarea cu stații de încărcare electrice;
📌 dotarea și montarea de bolarzi retractabili;
📌 pregătirea infrastructurii de comunicații pentru sistemele inteligente de transport a căror implementare este avută în vedere prin alte proiecte (managementul traficului, informare călători, supraveghere video, bike-sharing, ticketing).
✅ Localizarea proiectului: străzile ce constituie obiectul prezentei documentații se află în administrația U.A.T. Focșani, în intravilanul municipiului. Zona de intervenție a proiectului este alcătuită din următoarele străzi, fiind specificate suprafața și numerele cadastrale aferente:
📌 Bulevardul Unirii – Suprafață = 34.172 mp;
📌 Bulevardul Independenþei – Suprafață = 27.170 mp;
📌 Strada Bucegi – Suprafață = 23.776 mp;
📌 Strada Cuza Vodă – Suprafață =49.485 mp;
📌 Strada Mărășești (tronson cuprins între intersecția cu strada Odobești și strada Cuza Vodă) – Suprafață = 41.056 mp;
📌 Bulevardul Brăilei (tronson cuprins între intersecția cu strada 1 Decembrie 1918 și blocurile ANL) – Suprafață = 35.504 mp;
📌 Strada Vâlcele (tronson cuprins între intersecția cu strada Profesor Gheorghe Longinescu și strada Anghel Saligny) – Suprafață = 5.330 mp;
📌 Strada Anghel Saligny – Suprafață = 20.896 mp;
📌 Strada 1 Decembrie 1918 – Suprafață = 23.328 mp;
📌 Bulevardul București – Suprafață = 54.873 mp;
📌 Strada Profesor Gheorghe Longinescu – Suprafață = 22.000 mp;
📌 Strada Bârsei – Suprafață = 7.559 mp;
📌 Strada Bicaz – Suprafață = 6.841 mp;
📌 Strada Odobești – Suprafață = 9.071 mp;
📌 Calea Munteniei – Suprafață = 61.510 mp;
📌 Calea Moldovei – Suprafață = 81.566 mp;
✅ În acest moment Primăria Municipiului Focșani se află în stadiul de evaluare a ofertelor privind achiziția serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul “Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”.
✅ Estimăm finalizarea evaluării ofertelor la jumătatea lunii septembrie și în situația în care nu vom avea contestații se va avea în vedere semnarea contractului cu ofertantul câștigător la începutul lunii octombrie.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: