Combatere ambrozie!

Primăria Municipiului Focșani prin compartimentul de specialitate – Birou agricultură – informează cetățenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art.1 alin.(1) “Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane”.
https://www.focsani.info/stiri/anun-539-de-prevenire-combatere-si-distrugere-a-buruienii-ambrozia
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: